Türk-Alman Üniversitesini Destekleme Vakfı

Türk-Alman Üniversitesi, Türk Alman ilişkisi açısından ortak bir projedir. İki ülke arasında köprüler kurarak bilimsel, iktisadi, toplumsal ve ekolojik bakımdan iki ülkenin de gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Hakkımızda

Türk-Alman Üniversitesi, Türk Alman ilişkisi açısından ortak bir projedir. İki ülke arasında köprüler kurarak bilimsel, iktisadi, toplumsal ve ekolojik bakımdan iki ülkenin de gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu hedef göz önünde bulundurularak İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesini Destekleme Vakfı ve Stuttgart’taki Türk-Alman Üniversitesini Destekleme Derneği arasında iş birliği sözleşmesi hazırlanacaktır.

Her iki vakıf, TAÜ’nün kamusal destek görme çabasında şahsi ve maddi yardım sağlayacaktır. Kuruluşlardan, başka vakıflardan ve şahıslardan gelen bağışların yardımlarıyla üniversitenin ihtiyaçları karşılanarak ortak hedeflerin ulaşılmasına destek verilecektir.

En önemli hedef, eğitimin en yüksek seviyede tutulup aynı zamanda TAÜ’nün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Almanca diline hâkim nitelikli personel kazanımına önem verilecek. idari personel ve akademisyenler için ek ödeme yapılacaktır. Bunun dışında personel için dil ve uzmanlık alanlarında hizmet içi eğitim planlanmıştır. Bu alanda özellikle burs ve araştırma görevleri, akademisyen ekibin devamlılığı ve TAU’nün teknik anlamda donatımı için alınacak her destek önemli niteliktedir. Türkiye çapında üniversiteler arasındaki en büyük Teknopark’ın TAÜ’de kurulması ve modern laboratuvar cihazlarıyla donatılması planlanmıştır. Üniversite eğitimini kolaylaştırmak amacıyla bilgisayar ve kitaplar hazır bulundurulacaktır. Başarılı öğrencilere burs verilecek, özellikle öğrenim esnasında Almanya‘yı ziyaret etme imkânı sunulacaktır. Bu ve ilerideki araştırmaların gerçekleştirebilmesi için vakıfların her türlü desteğe ihtiyacı vardır.

 

AMACI

Türk-Alman Üniversitesinin vizyonuna uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak için, Üniversitenin;

a.) Akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak her türlü desteği sağlamak,

b.) Fiziki ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine destek olmak

c.) İhtiyaç duyulan alanlarda, her seviyeden olmak üzere akademisyen temin edip Üniversite bünyesinde "Vakıf Öğretim Üyesi" statüsü ile görevlendirmek,

d.) Başarılı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim üye yardımcılarının burs v.b usullerle ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak.

 

FAALİYETLERİ

a.) Öğretim elemanlarının araştırma, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik etmek, yurtiçi ve yurt dışında yetiştirilmelerine yönelik destekler vermek, akademik ve idari personele performanslarına bağlı olara ödüller vermek.

b.) Nitelikli öğretim elemanlarının yurt içinden ve yurt dışından teminine yönelik çalışmalar yapmak ve gereken her türlü desteği vermek.

c.) Üniversitenin her türlü eğitim altyapısı, teknolojisi ve malzemeleri ile araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin finansmanlarını ve projelerle ilgili diğer ihtiyaçları kısmen veya tamamen karşılamak.

d.)Öğrencilere yükseköğretime girişteki ve derslerindeki başarı düzeyleri dikkate alınarak burslar ve ödüller vermek, başarılı öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına, araştırmalarına, eğitim ve öğretimine gerekli gördüğü desteği ve yardımları sağlamak.

e.) Üniversitenin düzenleyeceği her türlü seminer, kurs, konferans, panel, sempozyum, sergi, konser, yarışma, toplantı, fuar ve benzeri etkinlikleri desteklemek

f.) Üniversitenin tanıtımını yapmak ve tanınırlığını artıran (eğitim fuarlarına katılmak gibi) diğer faaliyetleri desteklemek,

g.) Üniversite öğretim elemanlarına ve diğer personele satın alma ve ya kiralama yoluyla araç veya konut sağlamak veya konut yardımı yapmak.

İDARİ YAPI

MÜTEVELLİ HEYETİ

Av. Dr. Ali ÜREY

Başkan

Av. Dr. Ali ÜREY
Serbest Avukat
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Üzeyir DOĞAN

Başkan Vekili

Üzeyir DOĞAN
Ekonomist
Doç. Dr. Ümran AY SAY

Katip

Doç. Dr. Ümran AY SAY
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ahmet Göksel YÜCEL
Prof. Dr. Ahmet Göksel YÜCEL
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi
Cemal Yıldız
Prof. Dr. Cemal YILDIZ
Türk-Alman Üniversitesi Rektör
Doç. Dr. Enes BAYRAKLI

Doç. Dr. Enes BAYRAKLI
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ercan ÖZCAN

Ercan ÖZCAN
Yeminli Mali Müşavir
Halil Akkanat
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin Serhat KUTLAN

Prof. Dr. Hüseyin Serhat KUTLAN
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat ELMALI

Prof. Dr. Murat ELMALI
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Mahmut YAVUZ

Dr. Mahmut YAVUZ
Başakşehir Belediyesi
Makine Kimya Endüstrisi

Makine Kimya Endüstrisi
Mehmet ÇANKAYA

Mehmet ÇANKAYA
İş İnsanı
Mustafa ÜNAL
Av. Dr. Mustafa ÜNAL
Serbest Avukat
Nejat ADAY
Prof. Dr. Nejat ADAY
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi
Recep Emre Can
Recep Emre CAN
Refik N. TÜRKOĞLU
Av. Refik N. TÜRKOĞLU
Serbest Avukat
Prof. Dr. Tarık ESEN
KOÇ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Steven YOUNG
Steven YOUNG
İş İnsanı

YÖNETİM KURULU

Av. Dr. Ali ÜREY

Başkan

Av. Dr. Ali ÜREY
Dr. Mahmut YAVUZ

Başkan Vekili

Dr. Mahmut YAVUZ
Abdurrahman KILIÇ

Sayman

Abdurrahman KILIÇ
Mehmet ÇANKAYA
Mehmet ÇANKAYA
Hakan BOZTAŞ
Hakan BOZTAŞ

Bağış

Siz de maddi desteklerinizle TAÜ’ye seçkin bir üniversite olma yolunda katkıda bulunabilirsiniz. Böylece öğrencilerin eğitimine etki edebilir, geleceğin mezunlarının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayabilirsiniz.

EURO
TR31 0001 0006 0688 2009 9150 03


TL
TR85 0001 0006 0688 2009 9150 01


ŞUBE ADI - BEYAZIT

ŞUBE KODU - 606

SWİFT - TCZBTR2A

Galeri

Vakıf Merkezi

Vakıf Merkezi

Vakıf Merkezi

Vakıf Merkezi

Vakıf Merkezi

Vakıf Merkezi

İletişim

Adres:

Çubuklu Mahallesi Boğaziçi Caddesi Karlı Plaza No-7/3
BEYKOZ / İSTANBUL

E-Posta:

tauv@tauv.org.tr

İletişim Formu